Logo header 890

Selecteer de taal

Scorebord
 
Het is bij schoonspringen de bedoeling om van een platform of duikplank te springen, in een zo mooi mogelijke beweging. Ook is het de bedoeling bij het raken van het water zo min mogelijk spetters te krijgen. Het is een combinatie van turnen, acrobatiek en trampoline springen maar dan in een zwembad.
 
Er zijn verschillende hoogtes waar vanaf gesprongen kan worden. 
Er wordt gesprongen vanaf de 1 of 3 meter (verende) duikplank of vanaf de vaste springtoren voor nog meer hoogte meters. De springtoren heeft platformen op 5m, 7,5m en 10m hoogte.
Schoonspringen is een watersport waarbij zo mooi mogelijk vanaf een plank of platform in het water moet worden gesprongen. Hierbij kunnen salto's en schroeven worden gemaakt. 
 
Sprongen
 
001 schoonspringen 1Er kunnen 6 verschillende sprongvormen uitgevoerd worden. 
Er kan bijvoorbeeld voorwaarts, achterwaarts, contra en binnenwaarts gesprongen worden.  
Er kan ook nog in een schroefsprong gesprongen worden. En als laatste kan er ook nog met een handstand gesprongen worden, dit gebeurt wel alleen vanaf een springtoren. 
De sprongen kunnen vervolgens gestrekt, gehoekt, gehurkt of in vrije houding uitgevoerd worden. Voor al deze sprongen zijn coderingen aanwezig. Er zijn wel meer dan 80 verschillende sprongen die uitgevoerd kunnen worden.  
De sprongen worden aangegeven met codes. Hieronder staat een korte uitleg over die codes.
Het eerste getal geeft de richting aan waarin de sprong gesprongen wordt:
 
• 1=voorwaarts
• 2=achterwaarts
• 3=contra
• 4=binnenwaarts
• 5=schroef
• 6=handstand
 
De houdingen van een sprong worden weergegeven met letters:
 
• A=gestrekt
• B=gehoekt
• C=gehurkt
• D=vrije houding
 
Er is bij elke sprong sprake van moeilijkheidsfactor. Hoe moeilijker de sprong is hoe hoger de moeilijkheidsfactor. 
 
Beoordeling van de sprongen
 
Bij wedstrijden beoordeeld de jury de sprong als eerst op de codering, voor welke sprong er uit gevoerd gaat worden en wat de moeilijkheidsgraad is. Vervolgens op de uitvoering. 
Er wordt door de jury gekeken naar de beginpositie, de sprong zelf, maar ook naar de landing. 
Als je zo min mogelijk spetters in het water maakt scoort dit beter. 
De beoordeling vindt plaats door minimaal vijf juryleden met cijfers die met een halve punt oplopen van 0 tot en met 10.
Van de door 5 juryleden gegeven punten vallen de hoogste en laagste punten af. 
Het totaal van de dan drie overgebleven punten per sprong wordt vervolgens vermenigvuldigd met de moeilijkheidsfactor.   
 
Leren schoonspringen
 
Om te beginnen om het te leren, is het allereerst handig als je weet dat je geen hoogtevrees hebt. Voor deze sport is veel lef doorzettingsvermogen en enthousiasme nodig. 
Als je net begint, begin je niet gelijk op de 10 meter toren. Dit wordt rustig aan opgebouwd, en begint vaak met sprongen van de waterkant. 
Vaak wordt er ook droog getraind, in bijvoorbeeld een gymzaal. Niet in elk zwembad wordt een schoonspring training gegeven. Er moeten namelijk wel de nodige springplanken en een toren aanwezig zijn.